Filozofia inwestowania

Credit Invest S.A. specjalizuje się w dostarczaniu firmom pożyczkowym kapitału na działalność pożyczkową. Nie bierze udziału w udzielaniu, serwisie i rozliczaniu pożyczek oraz nie uczestniczy w windykacji niespłacanych wierzytelności. Główne aktywa bazowe inwestycji stanowią regularnie spłacane pożyczki krótkoterminowe osób fizycznych zakupywane w formie cesji prawa własności bez zmiany dotychczasowego serwisera. Jednym z największych atutów realizowanych inwestycji są odkupy niespłacanych pożyczek przez firmy pożyczkowe (na żądanie). W ten sposób Spółka zabezpiecza własny model biznesowy i inwestowane środki swoich Inwestorów.


Infografika: Model biznesowy Credit Invest S.A.

Historia

Sekurytyzacja, czyli zakup wierzytelności realizowany emisją obligacji sekurytyzacyjnych narodziła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1970 przeprowadzono pierwsze tego typu transakcje dotyczące wyłącznie kredytów hipotecznych. Pierwszym krajem europejskim, gdzie przeprowadzono proces sekurytyzacji, była w 1987 Wielka Brytania – dotyczył on również kredytów hipotecznych. W innych krajach europejskich sekurytyzację zaczęto stosować dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Model biznesowy sekurytyzacji okazał się na tyle atrakcyjny, że objął również rynek pożyczek gotówkowych i wierzytelności niebankowych.


Infografika: Historia rozwoju sekurytyzacji na Świecie

Idea

Zmiany regulacyjne rynku pożyczek na przełomie 2015-2016 roku dokonane w Polsce, a głównie nowelizacja tzw. "ustawy antylichwiarskiej” otworzyła nową niszę rynkową, która z powodzeniem od lat eksplorowana jest w krajach rozwiniętych. Jesteśmy świadkami narodzin rynku sekurytyzacji wierzytelności niebankowych w Polsce, w którym Credit Invest S.A. zamierza być pionierem i mieć spory udział w rynku.

Partner

Głównym udziałowcem Credit Invest S.A. jest Szkoła Inwestowania S.A. - licencjonowany przez KNF pośrednik finansowy specjalizujący się edukacji finansowej, doradztwie w zakresie inwestowania oraz serwisie po-sprzedażowym inwestycji. Szkoła Inwestowania S.A. jest licencjonowanym dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych (podlegający regulacji art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych) oraz licencjonowanym Agentem Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego.

Firma posiada społeczność ponad 60.000 Inwestorów z całej Polski, którzy poszukują atrakcyjnych sposobów inwestowania swoich oszczędności edukując się z nowoczesnych form lokowania kapitału.